Viktig information till hyresgäster  

Information gällande kvartalsprov av brandlarmet.

Måndagen den 22 augusti från ca 07.30 och framåt utförs ett prov av brandlarmet.
Klockorna kommer ringa korta stunder.

Det sker stickprov, därav vet vi inte vilka våningar det gäller i dagsläget.

Ingen utrymning krävs.

För frågor vänligen kontakta Climat80 på 040-36 34 48