Jenny Pieplow Benestam, VD för Quality Hotel View berättar om den unika symbios som skett – och sker ­– mellan The Point och hotellet. Två verksamheter som arbetar tätt tillsammans, vilket naturligtvis underlättas av att hotell och kontorshus rent fysiskt är sammanbyggda.

Läs hela intervjun med Jenny Pieplow Benestam här: https://thepoint.se/the-point-kontorshuset-med-eget-hotell/