Bästa hyresgäster,

Vi har satt upp skyltar i hisshallen som visar vart vår hälsotrappa är.

Utmana dig själv att ta trappan istället för hissen!