Felanmälan

Climat80

Om ni behöver felanmäla något på ert kontor lägg ett mail till peab@climat80.se

Skriv “Felanmälan – The Point” i rubriken.

Glöm ej att ange vilket företag och våning ni sitter på samt kontaktuppgifter till er i mailet.

Om det är akut, t ex läckage ring direkt till 040-363424 (07:00-16:00) JOUR 16:00- 07:00 Örestads bevakning 040-931270.

Hissjour

Telefonnummer:
0771-50 00 00 (knappval 1). Öppet dygnet runt

Mailadress:
felanmalan@kone.com – (vid fall som inte är brådskande). Ange The Point och Hyllie Boulevard 34 samt vilken hiss som står stilla (A-F)

Projektnummmer: 1094000