Brandövning 8/9

Bästa hyresgäster,

Jag informerar er om en ny brandövning för The Point.

Datum: 8/9
Tid: Någon gång under dagen

I år kommer The Point att samarbeta med Räddningstjänsten Syd, vilket innebär att de kommer medverka på övningen.

Det kommer inte finnas någon närvarolista vid återsamlingsplatsen.

Om information behöver förmedlas till Räddningstjänsten SYD, tex om ni har eller misstänker att er personal är kvar i lokalen ska representant/er från varje företag själva kontakta insatsledaren på plats, ni behöver inte meddela att alla är ute.
Skulle en olycka ske under övningen eller om något företag behöver kontakta räddningstjänsten akut går det att förmedla information som vanligt via SOS på 112.
Det är upp till varje företag att se till så att deras rutiner om utrymning fungerar.

Återsamlingsplatsen är mellan tågstationen och The Point, det är viktigt att alla är kvar på plats tills insatsledaren har givit klartecken att gå in igen.

Räddningstjänsten SYD kommer informera SOS om att vi kommer ha en övning.
Vi hoppas att även polis och ambulans ska kunna medverka på övningen.

Om ni har frågor eller funderingar ber jag er att vända er till Climat80 på 040-363424.

Öppettider entrén 07:30 - 17:00

Övrig information

Hotellreceptionen:
q.view@strawberry.se, 040-374100

Bokning av lunch:
restaurant.view@strawberry.se, 040-374100

Bokning lunch online:
https://app.waiteraid.com/reservation/

Förfrågan /Bokning av konferens:
reservations.view@strawberry.se, 040-374100

Bokning av hotellrum:
q.view@strawberry.se, 040-374100