Utrymningsövning 18/11

Info gällande utrymningsövningen

The Point Hyllie
Nytt datum: 18 november

För att ni som hyresgäster ska ges tillfälle att se hur fastighetens utrymning fungerar vid
brand eller annan fara, kommer vi anordna en utrymningsövning som innefattar hela
byggnaden. Det kommer att finnas observatörer med på övningen för att få full lärdom av
vad som gick bra och saker som kan förbättras.

Hyresgäster ska informera sin personal, om
hur er verksamhet ska utrymma och var ni ska återsamlas utomhus.

Det är väldigt viktigt att ta alla larm på allvar, och att känna till hur er larmsignal låter.
Utrymningsövningen leds och samordnas av Climat80 och Presto

Frågor besvaras av Brandskyddsrådgivare, Thomas Jönsson, Presto.
Tel: 070-924 16 59
Mail: thomas.jonsson@presto.se

 

GENOMFÖRANDE
LARM
När larmet i fastigheten utlöses, så kommer larmsignalen initialt att höras på 3 plan.
● Planet som en brand har uppstått på samt planet över och under.
● Efter 15 minuter startar fortsatt sekventiell utrymning för ett våningsplan i taget
med 1 minuts mellanrum

HISSAR/TRAPPHUS● Använd trapphusen i byggnaden för att utrymma.
● Hissarna spärras av säkerhetsskäl och kan ej användas för utrymning vid larm.
● Två av hissarna styrs dock direkt av brandkåren/räddningstjänsten för deras insats.

Med vänlig hälsning
Peter Härle
Affärsutveckling
Fastighetschef The Point

 

 

Öppettider entrén 07:30 - 17:00

Övrig information

Hotellreceptionen:
q.view@strawberry.se, 040-374100

Bokning av lunch:
restaurant.view@strawberry.se, 040-374100

Bokning lunch online:
https://app.waiteraid.com/reservation/

Förfrågan /Bokning av konferens:
reservations.view@strawberry.se, 040-374100

Bokning av hotellrum:
q.view@strawberry.se, 040-374100