28/03/2022

The Point – kontorshuset med eget hotell

Vi träffar Jenny Pieplow Benestam, VD för Quality Hotel View som berättar om den unika symbios som skett – och sker ­– mellan The Point och hotellet. Det är två verksamheter som arbetar tätt tillsammans, vilket naturligtvis underlättas av att hotell och kontorshus rent fysiskt är sammanbyggda.

Från vattentorn till puls

För drygt tio år sedan fanns det i stort sett bara ett vattentorn i Hyllie. Nu är det en pulserande stadsdel med bostäder, kontor, restauranger, butiker, shoppingcenter, skolor, parker och allt i övrigt vad man kan kräva av en, låt oss säga, stad i staden. Självklart finns här en egen tågstation, det sista stoppet innan Kastrup. Eller om man så vill: det första stoppet in i Sverige. Perfekt läge alltså, inte minst för besökare till företagen i The Point och för gäster till Quality Hotel View.

Hotellchefen tar emot i, det som på hotellspråk kallas ”break out”, en allmän samlingsyta i anslutning till de olika konferensutrymmena. Det är på våning 2 i The Point och tillhör alltså hotellet men ligger i kontorshuset. Förvirrande kanske, men självklart enligt Jenny.

”Vi har idag 27 konferensutrymmen, varav sex i The Point på ett eget våningsplan. Det är helt logiskt eftersom vi på hotellet jobbar tätt tillsammans med The Point och deras hyresgäster. Att kunna erbjuda konferensutrymmen i själva kontorshuset är både praktiskt och skapar känslan av att det är företagens ’egna’ konferensutrymmen”, menar Jenny.

Företagens egen servicekoordinator

Egen är också en Guest Relations Coordinator som sitter i receptionen i The Points lobby. Hon heter Dijana och är spindeln i nätet för företagen i The Point.

”Dijana är i princip hundra procent dedikerad till att serva företagen i The Point, men tillhör alltså egentligen hotellet. Som hennes titel anger är uppgiften att skapa bra relationer med de som arbetar i kontorshuset och hjälpa dem med allt de behöver som vi på hotellet kan hjälpa till med”, förklarar Jenny och nämner sådant som catering, boka konferensrum, ta emot besökare och andra praktiska saker som att ordna frukostar som en del företag bjuder sina medarbetare på.

En unik fullservicelösning

Som nämnts är hotell och kontorshus hopbyggda. Hotellets lobby ligger i direkt anslutning till kontorshusets. Det ger en känsla av att hotellets faciliteter även är The Points.

”Jag skulle påstå att det är en unik lösning”, framhäver Jenny. ”Man kan faktiskt säga att The Points hyresgäster har ett fullservicehotell på kontoret. Att våra lobbyer är öppna mellan varandra ger den känslan och bidrar till att skapa ett levande hus och en mötesplats”, säger Jenny och poängterar att allt hotellet erbjuder gäller även kontorshusets hyresgäster, som till exempel golfsimulatorer, gym – och till och med ”room”-service dygnet runt för den som jobbar sent, eller tidigt kanske ska tilläggas.

En mötesplats i ständig utveckling

Service är inget statiskt. Det är i ständig förändring och utvecklas i takt med vad gäster vill ha och behöver. Enligt hotellchefen ska Quality Hotel View vara en mötesplats för alla. Såväl för hotellets gäster och kontorshusets företag, men också för andra externa gäster.

”Vi tror på att skapa dynamik här mitt i Hyllie som gagnar alla. Hyllie är ett nav i Öresundsregionen med lika mycket lokal som internationell känsla”, menar Jenny och förklarar att hotellet ska utvecklas i takt med omgivningen. Relationen med kontorshusets företag vi pratade om tidigare betyder också dialog”, förtydligar Jenny och berättar att mycket nytt är på gång och att en del av det kommer av att lyssna och var lyhörd för vad man vill ha, och helt enkelt fråga: ”vad saknar ni, vad tycker ni att vi kan göra bättre”.

The Point sticker ut

Med närmare 90 procent uthyrning i The Point och bra beläggning på hotellet med ett ökande antal konferenser är dynamiken påtaglig. The Point sticker ut på mer än ett sätt. Ett kontorshus med eget hotell, aktiviteter, egen servicekoordinator, ständig förändring. Som Jenny också sammanfattar: ”Den unika symbiosen mellan hotell och kontorshus gör att vi är på tårna och både vill och kan skapa något som ger ett mervärde för alla. På så sätt sticker verkligen The Point ut.”